Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
02
zware buks, noodzaakten de vrouw tot de grootste voor-
zichtigheid.
Bovendien werd de hemel tegen den middag bewolkt
en kwam er weer een onweersbui opzetten.
Toch vervolgde zij haren weg tot den avond, toen zij
oen plekje ontdekte, waar zij den nacht besloot door te
brengen. Zij maakte een vuur aan en legde de kinderen
op een bedje van boombladeren ter ruste. Maar het
gehuil van wolven on het geschreeuw van nachtuilen
hield de kleinen uit den slaap, en maakte hen menigmaal
aan 't schreeuwen. De arme moeder zelve kon geen oog
sluiten. Met de geladen buks naast zich, zat zij den gan-
schen nacht bij haar wachtvuur, angstig luisterend naar
ieder geruisch, dat zich in het ritselend loof deed hooren.
Toch vond haar de volgende dageraad weer marschvaar-
dig en de tweede dag verliep, zonder dat de ongelukkigen
eenig spoor van een menscheljjk wezen op him weg ont-
moetten.
Den tweeden avond gebruikte zij, nadat zij de kinderen
nog eenmaal goed verzadigd had, haar laatste stuk brood,
on zoo voegde zich den derden dag eene nieuwe ellende
bij al de andere : de honger. "Wel had zij hier en daar
herten en reeën ontmoet op haren weg, en dikwijls was
zij in de verzoeking geweest, er een van te schieten, maar
uit vrees dat het paard schuw zou worden, durfde zij niet.