Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
weende nog eenmaal op het graf. Dat gaf haar althans
eenige verlichting, en spoedig riepen haar de kinderen
weer tot handelen. Zij talmde nu ook niet langer, maar
maakte alles tot den terugkeer gereed. Wat zij niet vol-
strekt noodig had, liet zij in de hut achter. Maar eenige
onontbeerlijke zaken, voornamelijk levensmiddelen, pakte
zij bijeen, legde het pak op een der paarden en zadelde
het beest. Zichzelve wapende zij met de buks, de kogel-
tasch en den dolk van haren man. Toen bond zij de
kinderen op het paard vast en klom zelf met groote moeite
in den zadel. Maar nu deed zich een zwarigheid voor.
Zij kende den terugweg niet, doch zij troostte zich met
de hoop, dat het paard, door zijn instinct gedreven, den
weg naar huis wel volgen zou. Toch bleek die hoop al
spoedig ijdel. Het paard had niet veel lust eene zoo gras-
rijke plaats te verlaten; het begon te grazen, zoodra het
den teugel niet voelde, en was slechts met do grootste
moeite tot voortgaan te bewegen. De arme vrouw was
dus ook in dit opzicht aan haar lot overgelaten. Zij wist
sleclits, dat haar man in noordwestelijke richting gereisd
had en wendde zich dus op goed geluk af naar het zuid-
oosten. Gelukkig volgde het tweede paard uit eigen
beweging den stoet.
Langzaam, zeer langzaam ging nu de reis voort;
want de zorg voor hare kii)deren, zoowel als de lange