Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
weder tot bewustzijn. Zij begreep, dat zij het een of ander
doen moest; zij was de eenige steun harer i?inderen, en
dat gevoel gaf haar een ongekenden moed.
Zij spande al hare krachten in, en sprak de kinderen
vriendelijk toe, om hen tot bedaren te brengen. Toen
trachtte zij kalm te overwegen, wat haar te doen stond.
Het beste was, naar hare oude woning terug te keeren.
Maar vooraf moest haar man begraven worden. Hulp was
er mijlen in den omtrek niet te vinden en heengaan, voor
haar echtgenoot begraven was, kon zij niet. Zij nam dus
een kort besluit. Met een spade van het meegebrachte
gereedschap begaf zij zich naar buiten, en groef in de
nabijheid een graf. Toen droeg zij het lijk uit het blokhuis en
legde het zachtkens daarin. Het oudste meisje, dat niet
alles begreep, maar wel gevoelde, dat er iets heel onge-
lukkigs gebeurd was, stond met een angstig gezichtje
naast haar. Maar toen de arme vrouw, met eene laatste
inspanning van hare krachten, zich gereed maakte om
het graf te sluiten, riep zij op eens: „ Ach moedertje-lief,
geen aarde op vader werpen!" De spade ontzonk aan
de handen der arme vrouw. Maar zij onderdrukte haar
leed, bracht het dochtertje naar binnen, en begaf zich
toen weer naar het graf, om den treurigen arbeid te
voltooien. Toen zij eindeljjk gereed was, waren ook hare
krachten uitgeput. Zij sloeg de handen voor de oogen en