Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
hemel stond. Met heldere stralen scheen het daglicht-
door de reten der wanden; de kinderen sliepen als rozen.
Vlak tegenover haar hig haar man. Ook hij scheen vast ^
tc slapen en verroerde zich niet. Van de verschrikkelijke^
dieren was geen spoor meer te zien; zij hadden voojy
het naderend daglicht de vlucht genomen. Toch was de
vrouw niet gerust. Schuw en angstig stond zij op on
ging naar haren man om hem te wekken. Zij raakte
zijn schouder aan en riep hem bjj den naam. Maar hij '
bleef onbeweeglijk en stom. Toen zag de vrouw hem in
het gelaat, maar op hetzelfde oogenblik slaakte zij een
hartverscheurenden kreet, llaar man lag daar voor haar, ■
met wijdgeopende, glazige oogen en verwrongen trekken. .
't Was maar al tc duidelijk. Hij was een lijk. Een ■
verschrikkelijke dood had hem van haar weggenomen. \
Arme vrouw, arme moeder! Tevergeefs spande zij al
hare krachten in, om het verloren leven weder op te wek-
ken, tevergeefs besproeide zij het dierbare lijk met een
stroom van tranen! Handenwringend van smart viel zij
ter aarde. Geen geluid ontsnapte meer haren mond.
Dc smart had haar de keel toegenepen. Zij hoorde of -
zag eindelijk niets meer. Daar werden de kinderen wakker.
Zij misten hun moedertje en begonnen luid te weenen.
Hot oudste meisje kwam naar haar toe en sloeg hare
armpjes om moeders lials. Dat bracht de arme vrouw