Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
T?
57
den zij gerust, toen eensklaps het jongste kind ontwaakte
en luid begon te schreien. De moeder, die te gelijkertijd
wakker werd, deed alles om het wichtje tot bedaren te
brengen, maar niets kon baten. Toen wekte zij haren
man en zei: „ Zoudt gij niet een weinig frisch water
kunnen halen ? liet kind ia zeker dorstig; mijzelve
kleeft de tong aan 't gehemelte."
„Ik zal u dadelijk helpen," was het antwoord. „Maar
laat mij eerst even 't vuur aanblazen en een paar spanen
aansteken, want ik kan geen hand voor de oogen zien."
Hij stond op en liep tastend naar den haard, maar nau-
welijks had hij een paar schreden gedaan, toen hij plot-
seling, met een kreet van schrik, naar een anderen hoek
van het vertrek sprong.
„Om 's hemels wil!" riep dc vrouw, „ wat gebeurt er ?"
„ Niets," steunde de man, en haalde diep adem , „ niets,
ik .... ik trapte ergens op. Ik weet zelf niet, hoe ik
daarvan zoo kon schrikken."
„Welnu," zei de vrouw, „laat mij dan even naar het
vuur zien. Ik ben er hier vlak bij." Maar nog meer
verschrikt riep haar man: „ Doe dat niet vrouw! Als
uw leven en dat van onze kinderen u lief is, blijf dan
stil liggen. Verroer u niet, voor het dag is."
„ Maar wat scheelt er dan aan ?" vroeg de moeder, die
nu ook angstig begon te worden.