Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
onophoudelijk, felle bliksemstralen doorkliefden hetzwerk,
en de regen viel in stroomen neder. Het jongste kind, een
zuigeling van negen maanden, kon onmogelijk in zulk een
weer blijven, en ook de overigen begonnen al spoedig al
het onaangename van hun toestand te gevoelen. Gelukkig
evenwel ontdekte de man een verlaten blokhuis, en vond
daarin met de zijnen eene veilige schuilplaats. Zoo goed
het kon besloot nu de familie, zich daar een nachtverblijf
te verschaffen. De man brak eenige droge planken van de
wanden en maakte daarvan een vuur aan, waarbij hij de
natte takken, die hij van de boomen kapte, drogen kon,
om er verder het vuur mede te onderhouden. De vrouw
bereidde een eenvoudig avondeten en maakte in een hoek
van de loods een nachtleger gereed. Het blokhuis was,
zooals al die verblijven, van ruwe planken getimmerd,
maar het dak was vrij goed gedekt en liet van den regen
maar heel weinig door. Toch zag het er daarbinnen niet
heel huiselijk uit. De schoorsteen was ingestort en de
rook van het vuur vulde het geheele vertrek, voor hij door
de openstaande deur een uitweg vond, maar ook dat had
zijne goede zijde. Want de tallooze muskieten, die in
groote zwermen de woning binnengedrongen waren, wer-
den daardoor althans verjaagd.
Zeer vermoeid van hunne dagreis waren allen spoedig
in slaap gezonken. Doch nog slechts een paar uren had-