Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
EEN AVONTUUR IN NOORD-AMERIKA.
Het was in het voorjaar van 1840, dat een planter in
Missouri, een dor vereenigde Staten van Noord-Amerika,
eene loodmijn ontdekte, die, naar zijne meening, zeer
veel moest opbrengen. Zy lag ongeveer vijftig mijlen van
zijne woning en bijna veertig mijlen van iedere andere
bewoonde plek. De man meende evenwel groote rijkdom-
men met de ontginning te kunnen verwerven en besloot
daarom, met zijne vrouw en twee kinderen, er heen te
reizen en zich van den grond meester te maken. Zoodra
was hij niet te huis gekomen, of hij gaf zijn voornemen te
kennen, en was reeds dadelijk bezig met de toebereidselen
voor de reis. Hij haalde zijne beide paarden uit den stal,
belaadde het eeno met het noodige gereedschap, zette zijne
vrouw en kinderen op het andere, nam zijn buks op den
schouder en ging op weg. Tegen den avond werden de
reizigers door een onweder overvallen. De donder ratelde