Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERTGFIT.
In Mei 1875 verscheen de eerste druk van „ Leest Pret-
tig", een leeshoek voor de lagere school^ en werd van alle
kanten zoo gunstig ontvangen, dat ik mij daardoor aange-
spoord zag, aan het verlangen der uitgevers te voldoen en
in denzelfden geest eene geheele serie leeshoeken voor de lagere
school te schrijven , die achtereenvolgens in tien verschillende
deeltjes het licht heeft gezien.
Dank zij de ivelwillende helangstalling, waarmede mijn
arheid hij voortduring ontvangen tverd, heb ik daarover geen
spijt behoeven te gevoelen, maar integendeel vrijheid gevonden ,
naast deze eerste serie eene nieuwe te bewerken, die in aard
en strekking geheel met de eerste overeenkomt.
Met bescheidenheid blijf ik heide seriën in de wehrillende
aandacht mijner ambtgenooten aanbevelen.
Leiden, Januari 1887. W. F. O.
Deze druk, die volkomen gelijk is aan den 5''"",
is zorgvuldig van drukfouten gezuiverd door
Leiden, April 1890. Margo Oostveen.