Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Spoedig waren nu onze jagers, vol vreugde over hun
geluk, bezig hunne buit op eene slede te laden, toen
zij plotseling verschrikt werden door een vreeselijk gebrul
achter zich. Oogenblikkelijk grepen zij weder naar hunne
wapens, die zij op zijde gelegd hadden. Eerst toen zagen
zij rond, en nu bemerkten zij, dat een tweede beer, met
wijd geopenden muil, op hen afkwam. Maar ook op het-
zelfde oogenblik sprongen de beide jagers het ondier te-
gemoet, doch de beer was vlugger dan zij. Met één slag
van zijn sterken klauw wierp hij den eenen ter aarde,
en verbrijzelde tegelijkertijd "zijn lans; toen richtte hij
zich op en viel den ander aan. Dat was een zeer gevaar-
lijk oogenblik. Had toei^ onze jager slechts eene sekonde
lang zijne tegenwoordighèid van geest verloren, het zou
met beiden gedaan zijn gèweOst. Maar Lars werd niet
ten onrechte de dapperste jager uit den omtrek genoemd;
hij toonde ook nu, dat het hart hem op de rechte plaats
zat; want eer het dier twee schreden voorwaarts had kun-
nen doen , had hy hem zijne lans reeds diep in.den muil gesto-
ken. .Ta, ongelukkig zelfs al te diep. Want toen hij met alle
kracht het wapen zoo ver mogelijk in den muil van het ondier
trachtte te stooten, kwam hij zoo dicht bij den beer, dat deze
met eene laatste opflikkering van zijne levenskracht, hem
met zijnen vreeselijken klauw de kleederen vaneen reet en de
borst openscheurde. Toen zonk het ondier dood ter aarde.