Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
4G
den bulk in het liol kroop. Zooals hij verwacht had, was
de ingang met ijs bedekt, afkomstig van gesmolten en
later weer bevrozen sneeuwwater, en daarop liep hij lang-
zaam dalend naar beneden. Hij gleed dus zonder eenige
moeite naar binnen, met een fakkel van pijnhout in de
eene en zijn spies in de andere hand. Spoedig liad lijj
het inwendige van het hol bereikt, en werd door oen
grimmig gebrom ontvangen. Bij het licht van zijn fakkel
keek hij nu rond en zag, slechts twee schreden van zich
verwijderd, een grooten beer, die op de achterpooten zat
en dreigend de voorpooten tegen zijn dapperen aanvaller
ophief. Dadelijk slingerde deze nu zijn fakkel naar het
grimmige roofdier, en op hetzelfde oogenblik sprong de
beer, die evenals de meeste verscheurende dieren, zeer bang
was voor het vuur, onder een vreeselijk gehuil naar den
ingang van het hol. Maar dat gehuil was te gelijk het
teeken voor den ander, om zijn kameraad zoo spoedig
mogelijk langs den gladden bodem terug te trekken, want
hij wist bij ervaring, dat dadelijk daarop de beer ver-
schijnen zou. En zoo geschiedde het ook. Want nauwelijks
stond Lars weer overeind in de open lucht, toen de reus-
achtige beer uit het hol te voorschijn kwam en de vlucht
wilde nemen. Maar op datzelfde oogenblik vond hij den
dood; want de beide jagers staken hem hunne lansen
zoo diep in het hart, dat hij dadelijk levenloos neerzonk.