Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
zijn hol te verlaten. Hij legde een pas geschoten rendier
voor het hol, hij maakte een groot vuur aan, waarvan
de rook naar binnen moest trekken, maar niets van dat
alles mocht baten.
Lars kwam zoodoende tot de overtuiging, dat hij met
een ouden, reeds dikwijls vervolgden beer te doen had,
die alleen niet te voorschijn kwam, omdat hij wist,
wat hem daarbuiten te wachten stond. Er bleef nu den
onverschrokken jager nog slechts één middel over, en dat
middel was hoogst gevaarlijk, maar hij deinsde er even-
wel niet voor terug.
Toch was het niets minder, dan zelf in het hol van
den beer te kruipen en hem daar aan te vallen.
Doch daartoe had hij de hulp van een zijner kameraden
noodig, en hij had die tot nu toe niet gezocht, daar hij
de eer, van zulk een geweldig dier alleen gedood te heb-
ben, liefst niet met een ander wilde deelen.
Nu evenwel was hij daartoe genoodzaakt, en Lars gaf
dus zijn voornemen te kennen aan zijn zwager, die dade-
lijk bereid was, hem zijne hulp tc verleenen.
Slechts met hunne spiesen gewapend, begaven beiden
zich naar het hol van den beer. In hunne sneeuwschoe-
nen hadden zij dat spoedig bereikt, en Lars liet zich nu
aan beide beenen sterke touwen vastmaken, en gaf die
zijn zwager in de hand, terwijl hij zelf voorzichtig op