Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
De vrouw zag mij aan met een dankbaren blik. Zij
sprak geen woord, maar wierp zicli naast het bed op
hare knieën, en haar saamgevouwen handen bewezen, dat
zij den Heer van dood en leven, in een eerbiedig gebed,
dankte voor het vonkje van hoop, dat mijne woorden in
haar hart hadden gewekt.
Ik wil nu verder niet uitwijden over de genezing van
mjjn patiënt. Genoeg zij het tc weten, dat het mij gelukte,
hem te doen herstellen, en dat ik hem veertien dagen later
buiten gevaar kon verklaren. Maar nu zult gij wel nieuws-
gierig zijn te weten , hoe hij aan die wonden gekomen was.
Ik vernam dat reeds den eersten dag van zijn makker,
die veel minder gewond was, en ik wil u de geschiedenis
thans verhalen.
Lars, zoo heette mijn patiënt, was een visscher van
beroep, maar hij ging ook van tijd tot tijd op de beren-
jacht en stond in den ganschen omtrek als oen der on-
verschrokkenste berenjagers bgkend. Hij had nu voor
eenige weken weder het spoor van een beer ontdekt, en
zonder er iemand iets van te zeggen, had hij dat reeds
tot aan zijn schuilplaats gevolgd; maar het was hem niet
gelukt, den beer zelf in zijn hol aan te treffen, of hem,
zooals onder de Lapland.sche jagers gewoonte is, door ge-
schreeuw naar buiten te lokken. Tevergeefs beproefde
hij vervolgens alle middelen, om den beer te dwingen,