Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
reddingswerk nog, want de Lappen hebben een taai leven."
Ik antwoordde niet, maar begon dadelijk de vreeselijke
wond te onderzoeken, nadat ik ze zoo goed mogelijk ge-
reinigd had. Inderdaad was de vrees van den predikant
maar al te zeer gegrond. De toestand van den armen
man was bijna hopeloos. Iljj moest een geweldig bloed-
verlies geleden hebben, want zijne kleederen waren geheel
stijf van bloed en hij was door zwakte en uitputting
geheel bewusteloos. Als het nog mogelijk zou zijn, den
armen man te redden, dan moest allereerst het bloeden,
dat nog altijd voortduurde, gestild worden. Ik deed wat
ik kon en verbond alles zoo goed mogelijk, zonder dat de
patiënt ook maar een oogenblik zijn bewustzijn herkreeg
of een enkel teeken van smartgevoel liet blijken. Zijn
pols sloeg mat en langzaam, maar toch gaf ik de hoop,
om hem in het leven te behouden, nog niet geheel op.
Do vrouw had mij al den tijd, dien ik bezig was, in
groote spanning aangezien. Toen ik klaar was, hoorde ik
haar iets aan den predikant vragen. Deze wendde zich
daarop tot mij en vroeg: „Is er nog hoop?"
„ Ik hoop, dat hij nog gered zal kunnen worden" —
zeide ik daarop — „ als men mij voor de eerste sicht
dagen althans de behandeling toevertrouwt, de noodige
hulpmiddelen verschaft, en het aan de meest zorgvuldige
verpleging niet laat ontbreken!"