Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
bekend. Te gebjk viel mjin oog op een man, die op eene
bank zat, met den arm in een doek en verscheidene be-
langrijke kwetsuren in hot gelaat. Ik ging dadelijk naar
hem toe, omdat ik hem voor dengene hield, die mijne
hulp behoefde. Maar de predikant nam mij zachtjes bij
den arm, en bracht mij in een anderen hoek van het ver-
trek. Daar lag eigenlijk degeen, die de meeste hulp noodig
had, zei hij. Ue wonden van den ander waren maar klei-
nigheden , bij alles wat ik hier vinden zou. Bij die woorden
sloeg hij eene soort van gordjjn , uit rendiervellen gemaakt,
op zijde. Daarachter bevond zich dc gewonde, llij lag op
een bed van berenvellen, doodsbleek, met gesloten oogen
on hijgende borst. Naast dat bed lag zijne vrouw, luid
snikkend en jammerend.
Voorzichtig sloeg de predikant do dekens op, en on-
willekeurig ging ik verschrikt een stap achteruit.
De borst van den ongelukkige was, van den linker-
schouder tot aan de heup, opgescheurd en vaneengeretcn,
zoodat op sommige plaatsen zelfs do ribben zichtbaar waren.
„ Die wond is veroorzaakt door den klauw van een
beer", sprak de predikant — en — voegde hij er bewo-
gen bij, „ik vrees dat er voor den armen braven man
geen hulp meer zal zijn. Maar in ieder geval, mijnheer,
bid ik u, alles te doen wat mogelijk is on geen middel
uwer kunst onbeproefd tc laten. Misschien gelukt u het