Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
alle bijzonderheden bekend zijn geworden. De man, die
er eene hoofdrol in speelde, zou er het leven bij verloren
hebben, had ik niet het geluk gehad, zijne wonden te
kunnen verbinden en hem in het leven te behouden.
Wij hadden al verscheidene weken in Lapland rondge-
reisd , toen wij op zekeren dag in een klein onaanzienlijk
dorp kwamen. Als ik zeg dorp, dan doe ik het plaatsje
eigenlijk te veel eer. Want het bestond slechts uit een
houten kerkje en een stuk of zes armoedige hutten, die
door visschersgezinnen bewoond werden. Al de bewoners
van dit zoogenaamde dorp waren, op het oogenblik van
onze aankomst, voor de hutten verzameld en schenen
het, onder het maken van allerlei gebaren, vreeselijk druk
te hebben, over het een of ander, dat in die woning ge-
beurd moest zijn. In de hut zelve hoorde men luid schreien
en daartusschen, nu en dan, een angstig klagend geluid.
Wij vertoefden al lang genoeg onder de Lappen, om ons
een weinigje in hun taal verstaanbaar te kunnen maken.
Wij vroegen dus, wat er gebeurd was en vernamen toen,
dat er in de hut een zwaar gewonde lag, die waarschijn-
lijk niet lang meer leven zou.
Toen ik dat hoorde, ging ik, deels uit nieuwsgierigheid,
dat wil ik wel bekennen, maar ook uit de zucht om te
helpen, als ik kon, de woning binnen. Ik vond er den
predikant van het dorpje en maakte mij bij hem als dokter