Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
EENE BERENJACHT IN LAPLAND.
Al sedert geruimen tijd — zoo vertelde onze dokter —
had ik het voornemen, een bezoek te brengen aan het
Noordelijk gedeelte van het Scandinavische schiereiland,
dat door de Lappen bewoond wordt. Eindelijk, in Mei
van het jaar 1857, vond ik gelegenheid, dat voornemen
uit te voeren. Het was mj gelukt twee reisgenooten te
vinden, die evenals ik lust hadden, het sclioone vaderland
in den heerlijksten tijd van het jaar te verlaten, om zich
te begeven naar do ijzige vlakten van een vrjj onbeschaafd
land. Er waren er genoeg, onder mijne vrienden en ken-
nissen , die al het mogelijke deden, om mij van dat voor-
nemen af te brengen. Maar wij hadden het er nu een-
maal op gesteld, en ik moet eerlijk bekennen, dat wij er
geen van allen een oogenblik berouw over gehad hebben.
Onze reis duurde in het geheel twaalf maanden, maar
wij leerden in dien tijd zooveel nieuws, en zagen zooveel
merkwaardigs, dat wij ons gemakkelijk konden beenzotten
over al de bezwaren en ontberingen, waarmede onze tocht
gepaard ging. Ik deed in dat eene jaar stof genoeg op,
om er mijn geheele leven lang van te kunnen verhalen.
En zoo wil ik u dan ook nu oen avontuur vertellen,
dat ik zelf niet heb bijgewoond, maar waarvan mij toch