Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
dansten. Maar hier uitte zich de vreugde op geheel andere
wijze. Hier perste zij zelfs den ruwsten zeeman een traan
uit het oog. Men lachte en weende te gelijk en verdrong
elkander om een enkelen blik, een handdruk van den
geliefden telg van Oranje. Onder het luid gejuich der
menigte reed de Prins eindelijk, met Van Stirum in een
open rijtuig gezeten, en door Van der Duyn en Hogen-
dorp gevolgd, naar Den Haag, en stapte daar aan 'thotel
van eerstgenoemde af.
Den geheelen avond werden daar de deuren opengelaten
en aan iedereen werd toegang tot den vorst verleend.
Met wat afgebroken woorden werden daar gelukwen-
schingen gestameld; hoe menigeen zelfs staarde daar, sprake-
loos van verrukking, den man aan, op wien het zoolang
verdrukte Nederland naast God zijn hoop voor de toekomst
had gevestigd, en wist zelf niet, of hij waakte of droomde.
Nog laat in den avond was er licht in do woning van
Aai Foppe, die in den kring der zijnen en door eenige
buren en kennissen omringd , zijne terugkomst in de fa-
milie vierde. Ook Jakob Pronk liet er zich zien. Hij had
den Prins in het hotel van Van Stirum bezocht en vertelde
van de aandoenlijke tooneelen, die daar waren voorgevallen.
„ Kn krijgen we nu weer «en stadhouder ?" vroeg een
der Scheveningers.