Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
l)c! «iidc ni.n! v.is y,ijne ontroering nauwelijks meester.
Als m(ui iioiti govraagd had, wat hem het meest verheugde,
de tcrugLiïfUcit van den Prins of die van zijn eigen zoon,
hij zou niet geweten hebben, wat hij moest antwoor-
den. „ Als ik er aan denk," zei hij met trillende stem tot
Jakob Pronk, die hem in 't voorbijgaan de hand drukte,
., dat hij voor achttien jaren, hier van dezelfde plek, den
vadorlandschen grond verliet, en dat ik daar ook schuld
aan had....." Maar Pronk liet hem niet uitspreken.
Hij legde hem de hand op den mond en zeide: ,, Die tijden
zijn immers Goddank voorbij, oude! Zie, daar komt hij
weer terug." En meteen ging er een gejuich op onder
het volk. De Prins had het Engelsche vaartuig verlaten
en liet zich nu, onder het gebulder der Engelsche kanon-
nen, in eene boot aan wal roeien. Op hetzelfde oogenblik
reed er eene kar met twee paarden bespannen in zee,
de boot te gemoet, en weinige oogenblikken later stond
de geliefde vorst aan 't vaderlandsche strand, te midden
van een volk, dat hem met tranen van blijdschap in de
oogen verwelkomde.
Nooit zeker heeft het Nederlandsche volk het zoo goed
gevoeld, als op dat oogenblik, hoe onafscheidelijk zijn ge-
luk verbonden is aan het vorstenhuis van Oranje. Ieder
was bijna uitzinnig van blijdschap. Dat waren zij ook
geweest, die in 1795 rondom den Pranschen vrijheidsboom