Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Moeder Pleune zei niets, maar ze kuste den kleine op
baar schoot onophoudelijk.
„ Komaan, oude man!" zei Jakob Pronk weer: „ We
zijn gelukkig ons leed weer te boven en we zullen nu maar
doen als onze Prins: vergeten en vergeven! Maar nu groet
ik je hoor, want ik heb nog heel wat te doen."
En na beiden hartelijk de hand gedrukt te hebben,
was hij in een oogenblik verdwenen en liet hen in de
vroolijkste stemming achter.
Het duurde evenwel nog drie dagen, eer de zoo vurig
verwachte Prins den vaderlandschen bodem betrad.
Wel was hij reeds den 26sten in zee gestoken, maar
zooals Pronk al vermoedde, had het Engelsche vaartuig,
dat hem moest overbrengen, met tegenwind te kampen
gehad, en kwam eerst den SO'^'«^" in het gezicht van
Scheveningen. In weinige oogenblikken was de geheele
bevolking van het dorp op de been. De tijding van des
Prinsen aankomst was ook als een loopend vuurtje in
Den Haag verspreid, en zoo kwamen groote scharen Ha-
genaars zich bij de wachtende Scheveningers voegen. Het
strand zag zwart van menschen. Onder hen bevonden zich,
zooals gij wel denken kunt, de oude Foppe, leunende op den
arm van zijne schoondochter. De kleine Aai zat op moeders lin-
kerarm en kraaide van pleizier, toen hij al die mooie vlaggen
zag, waarmede de op strand liggende pinken waren versierd.