Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
toond, dat ook zijn geluk kon verkeeren en de voor hem
noodlottige afloop van den slag bij Leipzig (IG—19 Oct.
1812) had dat bevestigd. Napoleons gelukster was onder-
gegaan; de macht van den overweldiger was voor goed
gebroken. Hij moest naar Frankrijk vluchten. De Russi-
sche, Pruisische en Oostenrijksche legers achtervolgden
hem, en uit het zuiden drong een Engelsch leger Frank-
rijk binnen. Op het vernemen van die tijding had in
ons land menig hart van blijde verwachting geklopt. Zelfs
toen de Fransche keizer nog oppermachtig was, hadden
zich, kort na den tocht naar Rusland, eenige aanzienlijke
mannen van ons land, van welke Gijsbert Karei Van
Hogendorp, Frans Van der Duyn van Maasdam en Leo-
pold graaf Van Limburg Stirum de voornaamsten waren,
met elkander verbonden, tot het beramen van maatrege-
len , waardoor, bij de eerste gunstigé gelegenheid, het
Fransche dwangjuk verbroken en do Prins van Oranje
hersteld zou worden. Wij hebben reeds gehoord, hoe Ja-
kob Pronk, die in de geheimen der verbondenen was in-
gewijd, daar in Januari al iets van repte. Zoolang even-
wel de Franschen meester waren in het land, konden ze
niet anders dan in alle stilte mai^tregelen beramen en de
gelegenheid afwachten. Maar toen nu , na den slag by Leip-
zig, de Franschen uit de oostelijke deelen van ons land
zich naar het zuiden begaven, geraakte het geheele volk
Uit de Portefeuille. 9e d., Ie Serie, 6e dr. 3