Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
31 4f
niet terug. Hoe je het moet aanleggen, zal ik je straks
onder vier oogen zeggen. De man, aan wien je den brief
overhandigen zult, zal je dan verder wel zeggen, wat je
te doen staat. Hier in het dorp moet niemand weten,
waar je gestoven of gevlogen bent. Wat je huishouden
aangaat, daar zal ik wel voor zorgen."
Onder het aanhooren dezer mededeelingen scheen het,
alsof Aai Foppe een geheel ander mensch was geworden.
Zijn oog, straks nog dof en treurig, stond nu veel hel-
derder, en met opgeruimd gelaat zag hij Pronk aan. Zijne
vrouw scheen er ec^hter niet zoo mee ingenomen.
„ Dan gaat ge toch heen, Aai!" sprak ze treurig. „ Daar
wordt het niet veel beter mee."
„Alsof dat hetzelfde was," juichte de visscher, „in dienst
te staan van den Franschen dwingeland, of in dien van
Oranje," sprak hij zachter, „want ik zou er wat op durven ver-
wedden, dat die brief voor den zoon van onzen stadhouder is!"
„ Dat heb ik niet gezegd," zei .lakob Pronk haastig.
„Ik weet zelf niet eens, of de Prins in Engeland is. Toch
zeg ik ook, dat moeder Pleune ongelijk heeft, laatje nu
toch weggaat, daar heeft ze gelijk in; maar ze zal later
wel inzien, dat het zóó beter is. Overigens, je kent allen
Jakob Pronk wel, en je weet datje op mij vertrouwen kunt."
„Als op mijzelven ! " sprak Aai, „ en ik neem dan ook van
harte je voorslag aan. Zeg mij maar, wat ik doen moet."