Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
io
30
Allen keken hem vol verwachting aan.
„Als gij mij helpen kunt, om mij te onttrekken aan
den dienst," zei de visscher, „spreek op dan maar. Ik
neem met alles genoegen."
„Goed," zei Pronk, „maar op ééne voorwaarde, en wel
dat je allen zwijgt als een Mof."
„Hoe heb ik het nu, baas Pronk?" vroeg de visscher
eenigszins verontwaardigd. „ Is Aai Poppe een babbelaar ?"
„ Wel neen, jongen, dat weet ik wel beter! en daarom
juist kom ik bij je. Luister dan. Je weet, dat ik zoo'n
enkelen keèr wel eens een brief naar Engeland gesmok-
keld heb? Zoo'n karweitje heb ik nu weer aan ^e hand.
Maar om verschillende redenen had ik liever, dat een an-
der zich met de bezorging belastte. Vooreerst, sedert het
geval met baron Bentinck, waar ik je verleden van ver-
telde '), is men dubbel waakzaam geworden en ik geloof
haast, dat ze op mij zoo'n beetje het oog hebben. Ook
zijn er nog andere redenen, waarvan je later, hoop ik,
meer zult hooren, waarom het beter is, dat ik hier blijf.
Nu wist ik voor mijn plan geen beter persoon uit te kie-
zen dan jou. Stem je nu toe, dan vertrek je nog van
nacht met mijn brief naar Engeland, en kom je vooreerst
') Baron Bentinck van Buckhorst had geruimen tijd geheime briefwisse-
ling gehouden met den zoon van Willem V. Een zijner brieven werd echter
door de Fransche politie onderschept en hij in hechtenis genomen.