Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
weg, ook al ingeslikt door den Franschman. Wat ik nog
over heb, is te weinig om te leven en tc veel om tc sterven."
„ Och vader, hoe kun je daar nu nog van praten!" zei
de visschersvrouw. „ 't Is hard genoeg, daar niet van, maar
zoolang we samen de armoe deelden," ging ze snikkend
voort, „ was het nog te dragen! Doch wat moet er nu
van ons worden, nu ze mijn man ook al hebben geprest?"
„ Ja, en was het dat nog maar alleen," sprak de vis-
scher. „ Ik zou mij troosten in 't vertrouwen, dat God ons
niet verlaten zal. Er valt daarbij tegenwoordig niet veel
te verdienen voor mij. Maar dat men mij dwingen zal,
te gaan dienen voor dien vreemden indringer, die met
zijn aanhang al zoo veel menschen ongelukkig heeft ge-
maakt, dat grieft mij het meest!"
„ Ze zijn allen even onbarmhartig, die Franschen!"
ging vrouw Foppe voort. „ Toen voor een paar dagen
sommige vrouwen uit ons dorp in Den Haag bij De
Stassart kwamen vragen, waar ze nu met hunne kin-
deren van zouden eten , als men hunne mannen wegsleepte,
dorst de schelm te zeggen: Dan zullen we je een bedel-
') Bij besluit van 13 Dec. 1810 had Napoleon ons land met Oldenburg
en een deel van AVestlalen in 10 departementen verdeeld. Aan het Iiool'd
Villi elk departement stond een prelect. Onder hen hebben zich De Celles
te Amsterdam en De Stassart te 's-Hage, door hunne gestrengheid het meest
gebaat geiiiaakl.