Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
„ Praat wat zachter, oude!" zeide Jakob Pronk,
want deze was het.
,Probeer die eens," vervolgde hij, terwjjl hij een zakje
met tabak uit zijn jaszak haalde, en het den ouden man
overgaf. Moeder Foppe was intusschen opgestaan, en had
baas Pronk een stoel bij den haard gegeven. Maar in
plaats van te gaan zitten, liep deze naar de tafel, waar
de jonge Foppe nog altijd roerloos met de handen onder
't hoofd zat. Hij klopte hem goedhartig op den schouder
en zeide:
„Hoe is 'tnu. Aai, zit je daar nu nog altijd even
somber ? Peur het hoofd toch wat op, man! Je bent het
immers niet alleen."
„ Een schrale troost," gaf de visscher eenigszins bitter
ten antwoord. ,'tZegt ook niets, vrouw en kind en mjjn
ouden vader alleen te moeten laten, in armoede en nood,
en dat ter wille van dien Franschen fortuinzoeker, die
alleen de oorzaak is van al de ellende, die hier geleden
wordt." -)
') Jakob Pronk was een reeder te Scheveningen, die zich tijdens Napo-
leons overheersching door het overbrengen van geheime brieven naar
Engeland zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Hij behoorde ook tot de
ingewijden in de plannen der edele Vaderlanders, die op verbreking van
het Fransche juk bedacht waren.
Behalve de gewone, had Napoleon ook èen zoogenaamde maritime
conscriptie uitgeschi'eveu, waardoor honderden bewoners der visschersdorpen
werden geprest om als kustkanonniers dienst te doen.