Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
opzicht voordeelig van de andere. De vreemde bleef er
eenige oogenblikken voor het venster staan, klopte toen
aan de deur en trad weldra binnen. In een tamelijk groot
vierkant vertrek, schamel maar toch zindelijk gemeubi-
leerd, bevonden zich vier personen. Aan den haard, bij
een kwijnend vuurtje, zat een grijsaard, in elkander ge-
doken van koude en ouderdom. Hij hield een eindje pijp
in den mond, en warmde zich de verkleumde handen.
Het was de vader van dien man, in het gewaad des
Scheveningschen visschers, die met het hoofd op de elle-
bogen geleund, aan tafel zat en somber voor zich heen-
staarde.
Tegenover hem zat zijne vrouw, met eene kous en eene
stopnaald in de handen, die haar evenwel lusteloos in
den schoot hingen. Naast haar stond de wieg, met haar
lieveling, den kleinen Aai, een jongske van nog slechts
weinige maanden. — Het was doodstil in de woning, toen
de vreemde er binnen trad. Niemand sprak een woord.
„Goeden avond samen!" was de groet van den vreemde,
die in deze woning evenwel een goede bekende scheen,
en toen zich tot den ouden man keerende en op zijn pijpje
wijzende, zeide hij: „ Smaakt het, Poppe ? "
„Wel neen, baas 1'ronk!" was het antwoord. „ Iloe
zou het smaken? Boombladeren in de pijp! Of dacht je
dat het tabak was? Daar zorgt Napoleon wel beter voor!"