Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
waarop hij had meegewerkt, om de Franschen het vader-
land binnen te halen.
Het was op een avond in het laatst van Januari 1813
dat een man, in wien men op het eerste gezicht den
Scheveninger herkende, niettegenstaande de tastbare duis-
ternis , met vasten en zekgren tred, zijn weg zocht door
het duin naar de Zeestraat. Daar gekomen, trok hij zich 3
behoedzaam in een donkeren hoek terug, en zag snel naar
alle kanten om zich heen. Er was niemand op den weg;
de meeste doodsche stilte heerschte in 'trond, alleen af-
gebroken door het dof geluid der bruisende golven in de
verte, of het schorre krijschen van eene enkele zeemeeuw. '
"Ware het evenwel niet zoo donker geweest en do afstand
niet te groot, dan had men in de verte op het strand
een Franschen kust-douanier te paard heen en weer zien
kruisen, als de levende getuige van den vloek der slavernij,
waaronder het arme Nederland in die dagen gebukt ging.
De onbekende wist dat wel, maar vreesde niet, van dien
kant opgemerkt te worden. Hij stak dus de straat dwars
over, en bevond zich weldra tc midden van de talrijke
visschershutten, die daar dicht op elkander waren gebouwd.
De meeste van die schamele woningen zagen er zeer ar-
moedig uit. Een er van echter onderscheidde zich in dit