Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
bevolking. Overal stonden honderden huizen ledig, of
werden voor afbraak verkocht. Alle bronnen van bestaan
droogden op, en het vaderland ging met snelle vaart ten
gronde.
En nog was het niet alleen die vermindering der aloude
welvaart, waaronder onze voorouders zuchtten. Ieder uur
van den dag moesten ze het gevoelen, op de meest grie-
vende wyze, dat een vreemde dwingeland met schennige
handen het erf der vaderen had aangegrepen. Alles, letter-
lijk alles, was verfranscht. Fransche dagbladen, Pransche
scholen, Fransche ambtenaren. Geen boek werd er gedrukt,
of 't was te Parijs door Franschen nagezien, en iedere
uitdrukking, ieder woord, dat hun niet behaagde, was
geschrapt. Nergens was men vrij, noch in gezelschap,
noch in huis. Want overal had de Fransche politie hare
spionnen; ieder woord, dat hun verdacht voorkwam, werd
opgevangen en overgebriefd. Ieders gangen werden nauw-
lettend nagegaan; familiegeheimen zelfs werden uitge-
vorscht, en de minste onvoorzichtigheid was voldoende
om hem, die haar beging, in den kerker te doen zuchten.
Alom heerschte de grootste verslagenheid, en heel wat
tranen werden er gestort; tranen niet alleen van weemoed,
maar ook van berouw, en menigeen van hen, die in 1795
half waanzinnig van vreugde om den Vrijheidsboom had-
■ den gedanst, vloekte nu in stilte het onzalig oogenblik,