Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
was het gevallen. Eerst aan schromelijke verwarring ten
prooi, had het later moeten leeren, een vreemden over-
weldiger naar de oogen te zien; vervolgens had men het
gedwongen van dienzelf'den gehaten vreemdeling een
vreemden koning af te smeeken, en eindelijk was het ge-
heel en al ondergegaan. Uen Islen Juli 1810 had Lodewijk
Napoleon afstand gedaan van de kroon, die hem was op-
gedrongen en die hij altijd met tegenzin gedragen had,
en nog geen acht dagen later, had Napoleon Bonapartes
machtwoord het eertijds zoo fiere Nederland doen verdwij-
nen uit de rij der Europeesche staten. Toen eerst waren
er treurige dagen gevolgd, dagen van machtelooze wanhoop
en vertwijfeling. Allerlei belastingen, door een heirleger
van Fransche ambtenaren ons volk afgeperst, deden han-
del en nijverheid kwijnen. Aan hen, die schuldbrieven
op 'tland in bezit hadden, werden op willekeurige wijze
tweederden van hun inkomen ontroofd. De gehate con-
scriptie b(!heurde onze jongelieden van hunne dierbare
betrekkingen af, om zich in den vreemde te gaan opof-
feren voor des dwingelands onverzadelijke eerzucht. De
handel stond eindelijk bijna geheel stil. Tallooze douanen
bewaakten onze kusten. Onze koloniën gingen verloren.
Koloniale waren werden zeldzaamheden, bij de nakome-
lingen van hen, die de stad Batavia hadden gebouwd. De
voornaamste steden verloren een aanzienlijk gedeelte liarer