Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
UIT ONZE HISTORIE.
T. Een treurige avond.
Het was in het begin van het jaar 1813. Drie jaren
waren er bijna verloopen, sedert het tijdstip, waarop ons
vaderland opgehouden had een zelfstandige staat te zijn.
De Republiek der Vereenigde Nederlanden, vroeger zoo
geëerd, ja ontzien en gevreesd in Europa, was al dieper
en dieper gezonken, sedert het oogenblik, waarop zij in
blinde razernij de nazaten van hen, die haar hadden ge-
grondvest, verdreven had van den vaderlandschen bodem,
om dien in handen te spelen van de Franschen, hetzelfde
volk, waartegen zij in 1672 zoo moedig hare onafhanke-
lijkheid verdedigde.
Thans smaakte men de wrange vruchten van die on-
bekookte razernjj; thans zag men eerst, in welk een af-
grond de Franache Vrijheid, üelijkheid en Broederschap
het arme vaderland hadden gestort. Al dieper en dieper