Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
weer terug, en achter haar vliegt, spelend en stoeiend,
eene andere. Zij zwenken om het dak heen; daar vliegt
plotseling de vervolgde mijne kamer binnen. Spoedig het
venster toe! Zie, hoe zij tegen den wand opvliegt, met
gebogen lijf en neergebukt kopje, het staartje wijd uit-
gespreid en de pootjes krampachtig opgetrokken. Het is
haar niet wijd, niet ruim genoeg, en angstig rept zij de
vlerkjes. Dan zet ze zich in 'teind boven het venstergor-
dijn, en plooit de vleugeltjes in rust. Hoor, daarbuiten
roept haar speelnootje, en wendt het kopje naar iedey
vogeltje, dat voorbij vliegt. De gevangene antwoordt zacht
en kort, schuchter en bevreesd als zij is, in hare gevan-
genschap. Daar doet zij eene poging om voort te komen.
Zij ziet den helderen hemel en het groene landschap, en
stoot het kopje tegen de bedrieglijke glasruiten en tui-
melt naar beneden. Daar heb ik haar gepakt. Bedaard
maar, mijn beestje, waarom beeft gij zoo? Ik zal u geen
leed doen, gij zijt in vriendenhanden. Zoo dikwijls zijt gij
hier in- en uitgevlogen en hebt van het dak uw liedje
doen hooren.
Wat nu, mijn aardig klein platkopje, waarom ziet gij
mij zoo aan ? Waarom spert gij uw snaveltje open en
steekt het gespletene tongetje uit? Wilt gij u mogeljjk
verweren, arm klein ding ? Zie, hoe het met de pootjes
en de scherpe nageltjes krast.