Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
zlglieid ia, hebt gij gezien. Ik bedel als vroeger, en be-
vind er mij gelukkig bij."
Toen mijn gastheer dat vertelde, keek ik hem met
groote oogen aan. Ik kon niet gelooven, dat hij waarheid
sprak. Maar hij verzekerde het mij zoo stellig, dat ik er
niet langer aan kon twijfelen. Toen gaf ik mijne afkeu-
ring over zijne handelwijze te kennen en zeide zelfs, dat
hij in mijne oogen zondigde, met op die manier de wel-
dadige menschen te bedriegen en de wezenlijk behoefti-
gcn te berooven. Maar hij hoorde mij glimlachend aan
en zeide: „ Gij hebt misschien gelijk, mijnheer, maar ik
kan niet anders. De gewoonte is mij te sterk."
Ik haalde de schouders op en zweeg. Een half uur la-
ter nam ik afscheid van den rijken bedelaar. Toen ik
vijf jaren daarna voor de tweede maal in Parijs kwam,
vond ik hem niet meer. Hjj was intusschen gestorven.
Maar ik vond wat anders, dat door hem achtergelaten
was. En dat loste mij opeens al het raadselachtige in dien
man op, en nam veel weg van het verkeerde in zijne
handelwijze.
Men wees mij namelijk een groot gebouw, dat volgens
zijn uitersten wil gesticht was, grootendeels voor de op-
brengst van zijne bedelarij. Dat gebouw was bestemd, om
aan knapen en meisjes, die in bedelarjj werden grootge-
bracht en lust hadden een beteren weg op te gaan, huis-