Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
begonnen was. Ik had later niets van hem gehoord.
Verbeeld u dus mijne verbazing, toen ik op zekeren dag
in een nieuwsblad den naam mijns broeders vond, in eene
oproeping van zijne erfgenamen. Ik begreep er eerst niet
veel van; maar bij herhaalde lezing werd het mij duide-
lijk, dat mijn broeder omtrent een jaar geleden gestorven
was en een groot vermogen had achtergelaten. Ik deed
daarop onderzoek naar de zaak. Niemand had zich nog
als erfgenaam aangemeld. Toen maakte ik mjj bekend,
als de broeder van den overleden koopman. Maar men
geloofde mij niet. Men hield mij voor een bedrieger, en
ik had heel wat moeite en 't duurde een vreeselijk lange
tijd, eer ik mijn recht op de nalatenschap kon bewijzen.
Ten laatste evenwel werd ik als erfgenaam erkend, en daar
het intusschen gebleken was, dat mjjne beide andere
broeders ook reeds overleden waren, kreeg ik liet geheele
vermogen , dat zeer aanzienljjk was. Toen kende ik mij-
zei ven niet meer. Ik keerde terug naar Tarijs, kocht er
een fraai hotel en leefde eenigen tijd in groote weelde.
Maar al spoedig begon mij dat tegen te staan.
De gewoonte was mij tc sterk geworden, en ik kon
die verandering in mijn leven niet dragen. Ik was rijk
en verlangde een bedelaar te zijn. Toen heb ik er dit op
bedacht. Ik heb mijn hotel verkocht en ben hier, in deze
afzondering, gaan wonen. Wat nu mijne dagelijksclie be-