Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
oorlog het leven, en de drie oudsten, die zich aan den
koopmansstand hadden gewijd, hadden Parijs verlaten, üe
een woonde te Livorno, de ander te Marseille en de derde
te Jiordeaux. Ik was dus wel genoodzaakt, te trachten,
op mijn eigene wijze aan den kost te komen. Maar on-
gelukkig had ik geen werken geleerd, en zoo schoot mij
ten laatste niets anders over, dan te gaan bedelen. Toch
had ik al veel ellende uitgestaan, eer ik daartoe overging.
Ik had honger en gebrek geleden, meer dan ik iemand
zeggen kan. liet bedelen verschafte mij ten minste brood.
Mijne dochter, toen nog een klein meisje, vergezelde mij
op mijne bedeltochten, en terwijl gaf men haar de aal-
moes , die mij geweigerd werd. Zoo sleepte ik eenige jaren
mijn ellendig bestaan voort. En toch, gij zult het niet
gelooven, mijnheer, maar het bedelen kreeg langzamer-
hand voor mij eene zekere bekoorlijkheid. Evenals een
speler verlangend uitziet naar de winst, die hij behalen
kan, zoo berekende ik iederen dag, wat mij mijn zwerf-
tocht kon opbrengen. Parijs leverde mij eindelijk niet
meer genoeg op naar mijn zin. Toen reisde ik geheel
Frankrijk door, ging zelfs naar Italië en kwam ten laatste
in Livorno. Ik was in dien tijd geheel onbekend met het
lot mijner broeders.
Slechts dit wist ik, dat oen van hen op twintigjarigen
leeftijd naar Livorno gegaan en daar een handelszaak