Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
mij echter alles ook liet smaken, toch verlangde ik
vurig naar het einde van den maaltijd, in de hoop, dan
mijne nieuwsgierigheid bevredigd te zullen zien. Eindelijk
was de maaltijd afgeloopen. Wij stonden op van tat'el,
en ik volgde myn gastheer naar zijn grooten, fraaien tuin.
Toen wij daar gekomen waren, kon ik mij niet langer
inhouden, en ik verzocht hom, mij het raadselachtige
in zijn gedrag te verklaren. „ IJat wil ik gaarne doen,"
zei hij, terwjjl hjj mij in een fraai prieel eene plaats aan-
bood. „Ik wil u even mijne geschiedenis verhalen. Zij is
evenwel eenvoudiger, dan gjj zoudt denken. Gij moet dan
weten, dat ik volstrekt niet bedel uit armoede. Ik bon
rijk genoeg om te leven, zooals gij ziet, dat ik doe; en
dan verteer ik nog geen vierde gedeelte van mijn inkomen.
Maar het bedelen is mij tot gewoonte geworden en ik
kan die gewoonte niet laten varen. Dat verwondert u
zeker? En toch is het zoo. Luister. Ik ben de jongste
van zes broeders. Mijne ouders waren welgestelde lieden,
maar zij waren niet rijk. Toen wij, bij hun dood, hunne
nalatenschap verdeelden, kreeg ieder van ons slechts eene
betrekkelijk kleine som.
Ik zelf deugde niet veel en had mijn klein erfdeel al
heel spoedig verkwist. Toen zat ik in groote ellende.
Mijne ouders waren dood; twee van mijne broeders, die
bij het leger dienden, verloren kort na elkander in den