Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
leeft en zich beweegt is opgeschreven in het boek des
levens. Leg daarom uw hoofd maar vol vertrouwen aan
mijne borst. Ik zal u geleiden, met liefde en trouw, tot
aan het einde des levens."
„ O, ik geloof u, gij lieve vriendelijke engel!" riep de
knaap en hief zijne armen op naar de schoone gestalte;
doch toen kwam de sluier weder over zijne oogen, altijd
dichter en dichter, en hij zag niets meer van al het
schoone en liefelijke om zich heen; maar in zijn hart was
het rustig geworden en hij wanhoopte niet meer en kende
onrust noch verdriet.
Zoo sliep hij voort en werd niet wakker, voor de zon
reeds hoog aan den hemel stond. Langzaam hief hij den
blik op, en keek om zich heen in het nieuwe morgenlicht.
Hij zag niet meer de schoone, bloemenrijke gaarde, die
hij in zijn droom had gezien, maar voor hem lag het
bekende veld. Ook geen engel was er meer te zien;
maar in - de plaats daarvan bemerkte het knaapje een
ouden, eerwaardigen herder, die dicht bij hem stond en hem
zwijgend aanzag.
„Wilt gij met mij meegaan?" vroeg hij met zachte,
vriendelijke stem.
Toen kwamen den armen jongen de tranen in de oogen,
maar het waren tranen van dankbaarheid en genot.
Sedert vele dagen had niemand zoo vriendelijk en