Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
kleinste bloempje stond onder vriendelijke bescherming,
en de kleine diertjes werden evenmin vergeten. Dicht
langs het knaapje heen zweefde een engel zachtkens naar
de sluimerende vogeltjes en strooide met milde hand
zaad in hunne nestjes; een oogenblik later zette hij een
teederen vlinder, die zijne vleugeltjes nog niet kon ophef-
fen, voorzichtig op een zacht rozeblaadje, waar de dauw
hem versterkte en verkwikte. Toen hief hij zich op in
de lucht en zweefde zachtkens van het eene bloemknopje
naar het andere.
De zorgvuldigste liefde waakte Joveral en haar leven-
wekkende adem ging door hoogten en diepten.
En het knaapje richtte zijn blik naar boven, als wilde
hij den hemel danken. Toen ontwaarde zijn oog een
vriendelijk lachend aangezicht, dat zich over hem heen-
boog en sprak: „ Hoe kunt gij u toch zoo verlaten gevoe-
len, daar ik toch altijd bij u ben, en als uw bescherm-
engel altyd over u heb gewaakt? Staat niet alles onder
de bescherming des Hemels ? Hoe kunt gij dan klagen en
weenen, alsof gij alleen vergeten en verlaten waart? Zie
naar de vogelen des hemels en naar de leliën des velds!
Wie anders zorgt voor hen, als de liefderyke Schepper van
het heelal ? En zou dan een mensch door Hem ver-
geten worden? Vertrouw op Hem, gij kleingeloovig kind.
Green zandkorreltje rolt ongezien in den oceaan; alles wat