Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
Vermoeid en uitgeput viel het knaapje onder een boom
neer, en legde het matte hoofd op een steen, die met mos
begroeid hem tot peluw verstrekte.
Toen werd het hem op eenmaal zeer wonderlijk te moede.
De geheele omtrek om hem lieen scheen in de schemering
al kleiner te worden, en hij zag naar beneden, als had
hij zich op een heuvel te rusten gelegd. Allerlei schoone
gestalten trokken hem voorbij, en het was hem, als lag
hij in de armen zijner moeder, die hem liefkoosde en aan
het hart drukte en beveiligde tegen alle leed. Een zacht
gefluister ging er door het bosch en 't was als ging er
een geruisch van kleine vleugelen door de bloemen. Toen
legde zich eene zachte hand op zijne oogen. Er werd
een sluier voor hem opgeheven, en het werd licht en hel-
der om hem heen. Duizenden schoone gestalten bewogen
zich tusschen de wolken des hemels en de bloemen der
aarde. Zij waren allen gevleugeld en repten zich tot het
vervullen van hun taak. De knaap meende, dat het
engelen waren, en hij zag met vreugde naar hen op. Zij
strooiden rozen op de aarde, en besproeiden de velden
met verfrisschenden dauw. Iedere bloem had haren engel;
de hooge lelie zag vol vertrouwen naar haren beschermgeest
op, die zijne hand uitspreidde over hare teedere blade-
ren, en het zachte vriendelijke roosje ontlook te schooner,
nu het zoo zorgvuldig werd verpleegd. Zelfs het aller-