Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
een stoel en een glas wjjn, en verzocht mij, zich even
te mogen verwijderen, om wat beter gekleed aan tafel te
kunnen komen. 0ndei;tu8schen kwam er eene jonge dame
binnen, die den bedelaar papa noemde en mij heel be-
leefd, maar wat verwonderd, groette. Mijn gastheer ver-
zocht haar, ook voor mij te doen dekken, en verwijderde
zich. Een oogenblik later kwam eene oude dienstbode
binnen.
Zwijgend volvoerde zij het bevel der jonge dame, maar
nam mij ondertusschen, met groote verwondering, van het
hoofd tot de voeten op. Blijkbaar was zij geen gasten
in dit huis gewend. Ik deed evenwel, alsof ik dit niet
bemerkte, en trachtte met de jonge dame een gesprek
aan te knoopen. Maar ofschoon ik van nieuwsgierigheid
brandde, wachtte ik mij wel, naar al het zonderlinge,
wat mij hier voorkwam, navraag te doen. Een groot kwat--
tier later trad mijn gastheer weer binnen. Hij was nu
deftig gekleed, en niemand zou in hem den armzaligen bede-
laar herkend hebben. Wij zet'ten ons nu spoedig aan tafel.
Een overvloedig en rjjk middagmaal werd er opgedra-
gen , zoodat mijne verwondering nog hooger steeg. Maar
ik bedwong mij, en trachtte het voorbeeld van mijn
gastheer te volgen en den welvoorzienen disch eer aan
te doen. Ik moest inderdaad bekennen, mijn gelieele
leven niet beter gegeten tc hebben. Hoe heerlijk ik