Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
En dat er in Mei 1874 inderdaad feest gevierd werd
in Nederland, dat zullen de meeste van mijne lezers, ook
in 't meest afgelegen plaatsje van ons land, wel weten.
Onze vrienden profiteerden er van. Zij woonden met oom
Albert de feesten te Amsterdam bij en haalden er een
nat pak, maar hadden heel veel genoegen.
DE DROOM VAN HET KIND.
De warme dag was voorbijgegaan en met hem het
bonte, drukke gewoel van het dagehjksch leven. Geen
vogeltje fladderde meer door de lucht, en ook in de
twijgen van het bosch werd het al stiller en stiller. Toen
kwam er een knaapje langs den weg, met een diep be-
drukt gemoed, en het schreide in stilte en klaagde: „ Ik
arme wees! Waar zal ik heengaan en tot wien zal ik
mij wenden! Ben ik dan zoo geheel alleen op de wereld,
dat ik niemand vinden kan, die zich mijner ontfermt, en
geen oog, dat vriendelijk en zorgend op mij neerziet?
Ach, had ik mijn lieve moedertje maar kunnen volgen
in het graf, dan behoefde ik nu niet zoo eenzaam en
verlaten rond te dolen, van huis tot huis, bedelend om
een enkel stukje brood. Ik, arm verlaten kind! Ik sta
geheel alleen op de wereld. Niemand bekommert zich
0|p mij!"