Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
Moge deze verhevene plechtigheid een duurzamen indruk
achterlaten, en moge deze dag — de getuige hoe Koning
en Volk den regel hunner onderlinge betrekkingen een-
drachtig begonnen — onder Gods zegen de voorbode zijn
van een tijdvak, waarin vrede en voorspoed op den gelief-
den geboortegrond heerschen, en de uitstekende hoedanig-
heden van het Nederlandsche karakter zich meer en meer
krachtvol ontwikkelen!"
Zoo sprak de Koning, terwijl de diepste stilte heerschte
in het kerkgebouw. Toen hij geëindigd had, werd door
den secretaris van staat de geheele grondwet voorgelezen.
Na deze ceremonie brak het plechtigste oogenblik aan.
Zijne Majesteit stond op, hief den voorsten vinger der
rechterhand ten hemel, en legde met eene van aandoening
trillende stem, terwijl eene heilige verrukking zich van
alle aanwezigen meester maakte, den eed op de Grondwet
af, die aldus luidde:
„ Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de Grond-
wet des Rijks steeds zal onderhouden en handhaven, en
dat ik daarvan, bij geene gelegenheid en onder geen voor-
wendsel hoegenaamd, zal afwijken en gedoogen, dat daarvan
afgeweken worde.
„ Ik zweer wijders, dat ik de onafhankelijkheid van het
Rijk en do algemeene uitgestrektheid van deszelfs grond-
gebied met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren;