Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
tot het instandhouden, met vereenden wil en vereende
krachten, van die maatschappelijke waarborgen, welke de
grondslagen zijn der welvaart van het geliefde Vaderland.
De getrouwe hoofdstad ziet ons hier bijeengekomen om
gevolg te geven aan het wijze voorschrift, dat bij, het
aanvaarden der regeering, de Koning zich aan zijn Volk
toewijde en dat het Volk hem als Koning huidige.
Ik ben bereid voor het oog des Allerhoogsten de heilige
belofte af te leggen, welke het tot de schoone taak mijns
levens maakt, de Grondwet te handhaven, de onaflianke-
lijkheid van het Rijk te verdedigen en te bewaren, de
vrijheid en de rechten van al mijne onderdanen te be-
schermen, en de algemeene welvaart, door de middelen
mij bij de wetten gegeven, te bevorderen.
Uit den mond van U Edelmogenden, als tolken van Ne-
derland, de verklaring te vernemen, welke het onderpand
bevat van deszelfs gehechtheid en trouw, van de ge-
zindheid van IT Edelmogenden, zal dierbaar zijn aan mijn
hart, voor geene andere voldoening in gelijke mate ge-
opend , als voor het bezit der liefde en der achting van
een rechtschapen, vrij en gelukkig volk.
Zoo ergens, dan ontmoeten zich hier rechten en plich-
ten in de wenschelijkste overeenstemming, en vinden wij
een onwankelbaren steun in de edelste gevoelens en in
eene volledige gelijkheid van bedoelingen en belangen.
8*