Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
het koor was de troon opgericht, schitterend van goud en
rood fluweel.
Daar lagen ook de kroon en schepter, de zinnebeelden
der koninklijke waardigheid, voor ieders oogen zichtbaar.
Niet lang hadden wij nog in 't kerkgebouw vertoefd
en de inwendige versieringen opgenomen, of Hare Maje-
steit de Koningin en de beide Prinsessen traden binnen
en werden door den ceremonieiHoester naar hunne plaatsen
geleid. Een kwartier later stonden alle aanwezigen op
en Z. M., met fanfares en donderend gejuich begroet, trad
de kerk binnen en begaf zich naar den troon. Ik heb u
nog vergeten te zeggen, dat de Staten-Generaal hunne
zitplaatsen in de onmiddellijke nabijheid van den troon
hadden. Tot hen richtte Z. M. allereerst het woord. Ik
heb die toespraak natuurlijk niet woordelijk onthouden;
maar ik kan u die wel voorlezen, ofschoon ik er moet
bijvoegen, dat de indruk, dien deze woorden op alle aan-
wezigen maakten, daardoor onmogelijk teruggegeven kan
worden.
Ziehier wat de Koning sprak:
„ hJdehnoijeiidf Heeren!
De gewichtige dag is verschenen, waarop ik ü Edel-
mogenden, vertegenwoordigers des Nederlandschen volks,
mag begroeten, om ons bij eede wederkeerig te verbinden,