Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
menmandje een afschrift van het lied aangeboden, dat
door H. M. met zichtbare ingenomenheid ontvangen werd.
Het was ondertusschen bijna drie uren geworden, toen
op eenmaal een nog grootere toevloed van menschen en
het steeds naderbijkomend gejuich ons verkondigden, dat
de vorstelijke personen weldra op den Dam zouden aan-
komen. Het duurde dan ook niet lang, of wij zagen den
trein weer in dezelfde orde van straks voorbijgaan, 't Was
inderdaad een indrukwekkend gezicht, zoovele duizenden
menschen, blakend van geestdrift, geschaard om den man,
die gereed stond de moeielijke maar schoone taak te aan-
vaarden , Koning over een vrij en zelfstandig volk te zjjn.
En toen eenige oogenblikken later het vorstelijk paar
zich op het balkon vertoonde, en er geen eind scheen to
komen aan het duizendvoudig herhaald „ hoezee!" wat
klopte toen ieders hart in den boezem, en wat welde er
menige traan van vreugde naar het oog! Zulke oogen-
blikken zijn kostbaar, jongens! Gelukkig het volk, dat
zulke oogenblikken kent. Zoo'n volk kan niet ondergaan.
Onthoudt dit en denkt er aan, wanneer in latere jaren
do een of andere dwaas u mocht willen wijsmaken, dat
de liefde tot den geboortegrond en de geestdrift van een
volk voor zijn rechtmatigen Vorst, eene dwaasheid is.
Er zjjn van die menschen, maar in ons Nederland,
Goddank, niet veel.