Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
der Nederlanden, in eene staatsiekoets, door acht prach-
tige paarden getrokken, en eveneens door eene eerewacht
te paard omringd. Vervolgens kwamen er nog twee prach-
tige rijtuigen, met heeren en dames van het gevolg, eene
af'deeling infanterie en eindelijk weer een detachement
kurassiers. Zooals ik u reeds gezegd heb, ging de tocht
uiterst langzaam en het duurde daarom veel langer,
dan ik tijd noodig had om 't u te vertellen, eer de
stoet ons voorbijgetrokken was. We bleven nu nog een
poosje op onze stellage de lachende en joelende volks-
menigte aanzien , die, zooals altijd bij zulke gelegenheden,
de achterhoede vormde, en wandelden toen op ons gemak
naar den Dam, waar de vorstelijke personen aan 't paleis
moesten afstappen. Toen we daar kwamen, vonden we
't ruime plein reeds als bezaaid met menschen, die even-
als wij hier de aankomst van den Koning afwachtten
en allen druk redeneerden over hetgeen er op verschil-
lende plaatsen, waar de stoet voorbijtrok, was gebeurd.
Zoo hoorden we daar onder anderen, hoe de Koning aan
het Luthersche weeshuis op den Haarlemmerdijk , op eigen-
aardige en treffende wijze door de weeskinderen was begroet.
Op eene rij geschaard, hadden ze den vorst staan afwach-
ten, en toen Hij in hunne nabijheid gekomen was, hieven
zij allen een welkomstlied aan. Een der meisjes had
daarop 11. M. de Koningin in een sierljjk bewerkt bloe-