Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
„ En gij schijnt minder geld te bezitten, dan men uit
uw rijke aalmoes besluiten zou," was liet antwoord. „ Maar
kom met mij mee. Gij hebt mij uw laatste geld geschon-
ken. Laat ik u van mijn kant nu eens een middagmaal
aanbieden." Ik lachte om dat aanbod. Een middagmaal
bij een bedelaar! Dat zou zeker iets bijzonders wezen.
Maar ik was met-dat-al wel geneigd mee tc gaan. Die
wonderlijke man had mij nieuwsgierig gemaakt. —
„ Goed," zei ik dus , „ ik neem uw aanbod aan." — „ Volg
mij dan maar, mijnlieer," zei de bedelaar. „Ik zal voor-
uitgaan en u den weg wijzen. Het zou zeker minder aan-
genaam voor u wezen, naast mij te gaan." Ik deed zoo-
als hij zeide, en ik volgde hem, in stilte nadenkend over
het zonderlinge avontuur.
Wij gingen een groot eind de stad door, en kwamen
eindelijk in eene afgelegene straat. Woningen waren'daar
niet veel te vinden. Men zag er bijna niets anders dan
blinde tuinmuren. Zoowat midden in de straat hield de
bedelaar evenwel voor eene deur stil. Hij klopte er aan.
Uc deur ging spoedig open, en wij traden eene fraaie
ruime gang binnen.
„Wees zoo goed mij te volgen, mjjnheer," zei de be-
delaar, en hij bracht mij in eene rijk gemeubileerde ka-
mer.' Daar stond reeds eene tafel, waarop voor twee per-
sonen gedekt was. Mijn wonderlijke gastheer bood mij