Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
zetten. Het gelui der klokken en het gebulder der ka-
nonnen verkondigden den volke, dat Neerlands tweede
Koning zijn pleohtigen intocht in de hoofdstad van het
Rijk begon.
Langzaam ging de stoet voorwaarts. We liadden ge-
lukkig, bij een mijner kennissen, die daar woonde, een
keurig plaatsje gekregen, 0[) een stellage, en waren nu
geheel uit het gedrang, uitstekend in de gelegenheid, den
trein te zien voorbijtrekken. Voorop ging eene afdeeling
kurassiers, wier muzikanten de lucht deden trillen door
de opwekkende tonen van het aloude Wilhelmuslied.
Daarop volgde eene cerewacht te paard , keurig in 't zwart
gekleed en met oranjekokardes versierd. Nu kwam Zijne
Majesteit in generu.alsunif&rm, gezeten op een schimmel.
Een prachtig tijgervel, aan de vier hoeken met de ster van
hot grootkruis der Militaire Willemsorde versierd, diende
het edele ros tot dekkleed. De drie zonen des Konings
en zijn broeder prins Frederik omringden hem. Uit dui-
zenden kelen barstte een donderend : „ Leve de Koning!
Leve Willem II!" los, toen de vorst zich aldus aan de
oogen van zijn volk vertoonde. En nauweljjks waren die
juichkreten verstomd, of opnieuw weergalmde de lucht
van een even krachtig: „Leve de Koningin!" Want
onmiddellijk achter haren hoogen gemaal volgde Hare
Majesteit met prinses Hophie en prinses Frederik