Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 ~
aan elkander verbonden waren, fn de grootste en middelste
dezer tempels stond een transparant, waarop de Stede-
maagd van Amsterdam was afgebeeld, die het borstbeeld
van Z. M. Willem II met een lauwerkrans kroonde. In
de beide andere tempels waren Koophandel en Zeevaart,
Kunsten en Wetenschappen zinnebeeldig voorgesteld, ter-
wijl iedere nis met het wapen van een der Nederlandsche
provinciën prijkte. Ontelbaar waren daarenboven de eere-
poorten op onderscheidene pleinen, zoowel vanwege het
stedelijk bestuur, als door particulieren opgericht. Voeg
hierbij het prachtige weer, en de meer dan gewone leven-
digheid, door zooveel wandelaars op de straten teweeg-
gebracht, en ge zult begrijpen , dat we ons wel amuseerden
en het middag was, eer we 't wisten.
We spoedden ons nu naar de Haarlemmerpoort, welke
dien dag voor het eerst geopend was. Even buiten die
poort zou Z. M. door den stedelijken Raad, met den Bur-
gemeester aan 't hoofd, verwelkomd worden, en daar dit
natuurlijk ecnig oponthoud geven zou, meenden we dan
de beste gelegenheid te hebben, om den stoot op te
nemen. Maar we moesten ons haasten om er te komen,
want tegen halféén, liep het gerucht, zou de intocht
beginnen. Toen wc dan ook bij de Haarlemmerpoort,
sedert de Willemspoort genoemd, aankwamen, was de
trein al geordend en begon zich juist in beweging te