Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
zorgen der regeering te dragen. Daarom toekende hij den
7den October op het Loo eene akte van afstand, en droeg
de kroon over aan den l'rins van Oranje, die nu als
Willem II den troon beklom en den November te Am-
sterdam plechtig werd ingehuldigd. Ik lag juist in dien
tijd tc Amsterdam in garnizoen en heb dus, zooals gij
begrijpen zult, die plechtigheid bijgewoond. Ik meende
u nu geen ondienst te doen, met u die zooveel mogeljjk
tc beschrijven. Dan weet ge ook eens, ten naastenbij,
hoe het bij zulk eene gelegenheid toegaat.
Ik woonde in dien tijd boven een tabaksverkooper in
de Kalverstraat. Uw vader, die nog student te Leiden
was, en neef Van Putten uit Almeloo, dien ge verleden
jaar hier gezien hebt, waren mjj ter gelegenheid van de
feestelijkheden komen opzoeken. Ik was wat blij, dat het
bij die twee logo's bleef en ik in mijn jonggezellen-huis-
houden geene dames van de familie te logeeren kreeg.
Want daar had ik op zoo'n paar drukke dagen, en dat
in Amsterdam, geen raad mee geweten!"
„'tis wat moois,,oom," kon Cato niet nalaten te zeg-
gen; „als u zoo over de dames denkt, zal ik wel oppas-
sen , om mee naar Gelderland te gaan. U mocht met mij
ook eens geen raad weten."
„Hoor me nu zoo'n nuf eens aan!" sprak oom Albert
lachend. „ Denk je dan, dat je ook al eene dame bent,