Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
twintig jaren waren er reeds verloopen, sedert het oogen-
blik, waarvan ik u eergisteravond verhaalde, dat de
zoon van Prins Willem V to Scheveningen voet aan wal
zette, om met hooger waardigheid dan zijn voorvaderen
bekleed, de regeering over hot verloste Nederland te aan-
vaarden.
Rr was in die zeven cn twintig j'aren al heel wat
gebeurd, en de toestand van ons land was op het oogen
blik niet heel gunstig. De oneenigheden met België
waarvan go zeker reeds dikwijls gehoord en gelezen hebt
hadden dc noordelijke provinciën onder een zwaren schul
denlast doen bukken cn eene bijna algemeene ontevre
denheid doen ontstaan, niet alleen bij het volk, maar ook
bij den Koning. Het had Willem I heel wat moeite ge-
kost, afstand te doen van de rechten, die hem door de
Grroote Mogendheden op België waren gegeven, en eerst
in het jaar 1839 had hij daartoe kunnen besluiten. In
den loop van den tijd had men ook ingezien, dat onze
staatsregeling, zooals die bij den aanvang dor regeering
van Willem I was ingevoerd, eenige dringende verbete-
ringen behoefde, en met veel moeite waren er in Sep-
tember 1840 eenige wijzigingen aangenomen. De acht-
en-zestigjarige Koning evenwel, door de verwikkelingen
met België zeer ontstemd, en met de gemaakte verande-
ringen volstrekt niet ingenomen, had geen lust langer dc