Boekgegevens
Titel: Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1890
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7061
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201561
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Uit de portefeuille: leesboek voor de lagere school (het negende der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
armen op de brugleuning en staarde voor mij heen. Eene
kleine boot, door twee krachtige armen voortgeroeid, sneed
pijlsnel door het water en ging onder de brug door. Ik
bukte mij nog wat verder voorover, om ze na te oogen.
]\Iaar plotseling voel ik mij achter bij de kleederen grijpen,
en toen ik mij omkeerde, zag ik den bedelaar bij mij
staan. „Wat wilt gij doen, mijnheer?" zeide hij. „Wat
is dat voor een ongelukkig voornemen ? Ik bid u, laat
dat varen. Toen ik uw vijffrankstuk aannam, wist ik niet,
dat het uw laatste geldstuk was. Hier hebt gij het terug
en nog drie andere daarenboven." Verbaasd keek ik den
bedelaar aan. Ik begreep er niets van. Maar spoedig werd
mij alles duidelyk. Hij had mij nageoogd en zich zeker
niet veel goeds voorspeld uit de beweging, die ik maakte,
toen ik het bootje met de oogen trachtte te volgen. Toen
ik dat begreep, wist ik niet, of ik daarover lachen of
boos worden zou. Gelukkig deed ik het eerste. Ik stelde
den man gerust en verzekerde hem,-dat ik geen oogenblik
het zondige voornemen had gehad, mijzelven van het
leven te berooven.
„ Maar," kon ik niet nalaten er bij te voegen, „ gij schijnt
mij een zonderlinge bedelaar. Eerst.bedelt gij mij mijn
laatste geldstuk af, en nu biedt gij mij viermaal zoo veel,
als ik u ten geschónke gaf. Gij schijnt minder geldge-
brek tu hebben, dan men van u zou denken."